Kancelaria Adwokacka

Magdalena Bień

OBSŁUGA PRAWNA FIRM I INSTYTUCJI, PORADY PRAWNE, SPORZĄDZANIE PISM, REPREZENTOWANIE KLIENTÓW PRZED SĄDAMI

Ius est ars boni et aequi.
Prawo sztuką tego, co dobre i słuszne.

OFERTA ZAKRES USŁUG MAPA DOJAZDU KONTAKT

KANCELARIA ŚWIADCZY POMOC PRAWNĄ POPRZEZ:

Udzielanie porad prawnych

Udzielanie porad prawnych osobiście oraz za pomocą formularza kontaktowego.

Sporządzanie pism

Sporządzanie pism procesowych
i przedprocesowych, środków odwoławczych, umów, ugód oraz innych dokumentów.

Reprezentowanie klientów

Reprezentowanie klientów przed sądami wszystkich instancji, a także organami administracji publicznej.

Wynagrodzenie ustalane jest indywidualnie i zależy od charakteru i stopnia skomplikowania sprawy. Istnieje możliwość rozłożenia wynagrodzenia na raty po wcześniejszym uzgodnieniu.

ZAKRES USŁUG

portfolio img

PRAWO RODZINNE

 • sprawy o rozwód i separację
 • sprawy o podział majątku dorobkowego
 • sprawy o alimenty
 • sprawy związane z władzą rodzicielską
 • sprawy o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa
portfolio img

PRAWO SPADKOWE

 • sprawy o stwierdzenie nabycia spadku
 • sprawy o podział spadku
 • sprawy o zachowek
 • sprawy o stwierdzenie nieważności testamentu
portfolio img

PRAWO CYWILNE

 • sprawy o zapłatę
 • sprawy o odwołanie darowizny
 • sprawy odszkodowawcze
 • sporządzanie projektów umów
 • sprawy związane ze współwłasnością, zasiedzeniem
portfolio img

PRAWO KARNE

 • reprezentowanie w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym przez policję i prokuraturę
 • obrona w sprawach karnych i karnoskarbowych
 • obrona w sprawach o wykroczenia
 • reprezentowanie w postępowaniu wykonawczym – odroczenie wykonania kary, przedterminowe zwolnienie, przerwa w wykonaniu kary
 • reprezentowanie pokrzywdzonych w postępowaniu karnym
portfolio img

PRAWO ADMINISTRACYJNE

 • sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych, skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego
 • reprezentowanie stron przed organami administracji publicznej oraz wyżej wymienionymi sądami
portfolio img

PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

 • sprawy wynikające ze stosunku pracy, m.in. rozwiązanie umowy o pracę, przywrócenie do pracy, roszczenia odszkodowawcze
 • odwołania od decyzji ZUS

MAPA DOJAZDU

KANCELARIA ADWOKACKA MAGDALENA BIEŃ

ul. Śniadeckich 1

26-600 Radom


DYŻURY

w poniedziałki i środy

od godz. 16.00 do 18.00


Możliwe jest również spotkanie w innym, dogodnym dla klienta czasie, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu.

SKONTAKTUJ SIĘ

Tel. kom. 508 371 955

magdalenabien@op.pl

Radom, ul. Śniadeckich 1